Zabýváme se navrhováním staveb, urbanismem, tvorbou interiérů, výstav i drobným designem. Jde nám o tvorbu současného a osobitého architektonického díla. Vytváříme jej v těsné spolupráci se stavebníkem, odborníky a umělci. Prostřednictvím soustředěného zkoumání různých možností hledáme nejlepší řešení pro jednotlivá zadání. Snažíme se přitom dosáhnout celkového souladu funkce, formy a charakteru místa.

Jsme schopni zajistit všechny stupně projektu včetně souvisejících profesí (prvotní záměr, návrh stavby, dokumentace pro úřední povolení, prováděcí projekt, autorské dozory, spolupráce při výběru dodavatele i při předávání díla). Spolupracujeme také s grafiky a výtvarnými umělci. Máme zkušenosti s projektováním různě velkých objemů staveb v ČR i v zahraničí. Podílíme se i na zprostředkování architektury veřejnosti podporou projektu KRUH (www.kruh.info).