Architektura
Vít Holý
Martin Rusina
Tomáš Cendelín
Martin Hart
Jan Hofman
Miroslav Holubec
Anežka Martínková
Linda Kolomazníková
Marek Kopeć
Eliška Kosová
David Kubík
Mojmír Pukl
Albert Pražák
Renata Řezníčková
Marek Sivák
Bronislav Stratil
Marcel Turic
Adam Wlazel

Grafický design
Adéla Svobodová
Helena Šantavá

Výtvarná spolupráce
Krištof Kintera
Rastislav Juhás
Luděk Rathouský
Markéta Šafáriková

Projektová spolupráce
Jiří Bardoděj
Petra Součková
LABOR 13, s.r.o.

Svatava Kocychová
Bořek Nejedlý
PRACOVNÍ VERZE, a.s.

Jak Škopek
OMEGA Project, s.r.o.

Vladimír Pavlovič
SPS Project, s.r.o.