Vstupní brány - Výstaviště Praha Holešovice

Praha - Holešovice
Soutěžní návrh: 2017
Autor: Marcela Steinbachová
Spolupráce na studii: Vít Holý
Grafický design: Miroslav Roubíček
Investor: Hl. město Praha
    Výstaviště Holešovice je významný veřejný pražský prostor se specifickou atmosférou, propojenou s výstavami, festivaly či poutěmi. Návrh řeší vstupní brány a prostory. Navržené řešení je subtilní a vzdušné s důrazem na význam budov i areálu.  Volná plocha předprostoru je ukotvená rastrem stožárů s větrnými rukávy, dodává prostoru měřítko, lidský rozměr, ale i specifickou atmosféru. Stožáry z ocele představují nedominantní vstup do předprostoru, zároveň slouží jako osvětlení i pro ukotvení tramvajových trolejí. Stávající fontány jsou nahrazeny trysky v rovině s dlažbou. Komunikace je lemována nově stromy, která prostor polidšťuje a poskytuje potřebný stín. Nové vstupní brány zohledňují možnosti využívání prostoru a snaží se jednoduchým, ale specificky vytvořeným návrhem zachovat jak prostupnost areálu, tak jeho možné jednoduché a funkční uzavírání posuvnými ověřenými teleskopickými branami. Pokladny jsou transparentní skleněné objekty zakryté ocelovou střechou nesenou na řadě tenkých ocelových sloupů. Na střeše je umístěn svítící nápis. Oplocení areálu je navržené jako posuvný teleskopický systém, které se zasunují za plochu pokladen. Navržený systém prostorového plotu eliminuje široké nosné rámy a chová se jako příhradová subtilní konstrukce inspirovaná sgraffity. Při otevřeném modu jsou brány schované za pokladny a umožňují maximální průhled i průchodnost areálu, dokáží fungovat v pootevření či v úplném zavření.
    Hlavní volné prostranství Výstaviště je ponecháno beze změn s kultivací všech ploch.. Zeleň v areálu je pojata jako ostrovy s domy a se stromy a navazuje tak na původní Thomayerův návrh. V areálu používáme očistěné stávající gastrostánky v historizujícím stylu, které představují kultivovaný původní design. Další mobiliář je vybrán citlivě a funkčně (ocel). Do budoucna předpokládáme přesun pokladen do úrovně hrany paláce a otevření přední části městu s možným umístěním festivalové linky tramvaje. Grafické řešení navazuje na subtilní řešení návrhu i na konstrukční řešení Průmyslového paláce. Působí vzdušně a nenásilně a umožňuje prostupnost ploch. Jedná se o modulární systém, který zaručuje variabilitu, vytváří lehkou artistní skulpturu a je účelovým nosičem informací.
Vizualizace: Janek Srnka