Komunitní a rodinné centrum "The Life Center"

Praha 9 - Vysočany
Studie: 2009
Autoři: Marcela Steinbachová, Martin Rusina
Investor: The Life Center
Odkaz: www.thelifecenter.cz

  1  2 3 4  5

Navrhované komunitní a rodinné centrum má sloužit obyvatelům centrální oblasti Vysočan. Má dvě části:  budovu s multifunkčním sálem pro církevní a kulturní akce s klubovnami a příslušenstvím a pavilon s prostory pro denní pobyt předškolních dětí a přilehlou zahradou. Součástí centra je také veřejně přístupná kavárna, přizpůsobená rodičům s dětmi. Návrh vychází z možností umístění na dostupné pozemky. Budova se sálem je umístěn nad polozapuštěný parking, pavilon organického tvaru stojí volně v zahradě, s místnostmi otevírajícími se do vnitřní, shora osvětlené herny.