<

Proměny - Divadelní výtvarnice na přelomu tisíciletí

Architektonické řešení putovní výstavy
Galerie Kritiků, Praha (17.4.-10.5.2008)
Moravské zemské muzeum, Brno (20.11.2009 – 15.2.2010)
Projekt, realizace: 2008, 2009
Autoři: Marcela Steinbachová, Martin Rusina
Spolupráce: Martin Hart
Pořadatel: ČOSDAT o.s.
Kurátor: Denisa Šťastná, Marie Zdeňková (Divadelní ústav)

Scénografky, kostýmní a loutkářské výtvarnice z celé České republiky představila výstava Proměny. Ukázala práci 12 scénografek. Pro instalaci byl navržen jednoduchý fundus -polystyrenové kvádry shora zasklené, označené jménem výtvarnice. Návštěvníci výstavy shlédli originály kostýmů, scénické a kostýmní návrhy, makety, loutky, fotografie dokumentární i stylizované, dokumenty, audiovizuální záznamy a různé scénické objekty. K výstavě vyšel katalog.

Foto: SKUPINA