House in Radotin extension

Location: Prague 5 - Radotin
Study: 2009
Authors: Marcela Steinbachova, Martin Rusina
Cooperation: Tomas Cendelin, Martin Hart, Linda Kolomaznikova