Nástavba a rekonstrukce prostoru Preslova

Praha 5 - Smíchov
Studie: 2007-2009
Autoři: Marcela Steinbachová, Martin Rusina
Spolupráce: Martin Hart

Řešení rekonstrukce domu vychází z funkčních požadavků na soudobý provoz divadla a přidružených prostorů (sál, zkušebna, šatny, kavárna, galerie, kanceláře atd) a z ožadavků nástaveb. Vstup do budovy je nově navržen z frekventovanější Preslovy ulice, kde se nachází i pokladna. Na fasádě nad vstupem je exteriérový spojovací krček, sloužící jako vstup do šaten pro herce ze sálu. Tento prvek má zároveň ukázat nový život v tomto domě. Sál je navržen jako multifunkční a variabilní prostor s maximální kapacitou. V první úrovni nástavby jsou umístěny zkušebny a kanceláře divadla a v druhé úrovni samostatně přístupné patro s pronajímatelnými kancelářemi. Nový výtah a exteriérové schodiště je navrženo směrem do parku a slouží i jako požární únik. Nástavby jsou pojaty jako lehké stavby, ze dřeva, s možností maximálního prosklení.