Kaple pro pietní území Ležáky

Ležáky
Soutěž: 2011
Autor: Marcela Steinbachová
Ideové řešení

Nová ležácká kaplička shlíží na území vyhlazené obce s pokorou. Nachází se na původní stavební parcele (č.101) a navazuje tak na principy definované Ladislavem Žákem (památníky rodin na místech původních domů). Svým umístěním podporuje genius loci místa a snaží se ho doplnit, dokončit. Koncepčně vychází z nerealizovaného návrhu tribuny Ladislava Žáka, jakési přírodní plochy lemované kamennými zídkami. I tato kaplička je olemovaná, ohraničená, ve svahu opěrnými zdmi a do svahu nízkými zídkami, tak jak bylo na vsích užíváno při stavbě kostelů a kaplí. Tento princip tak řeší i okolí kaple a její pozici v pietním území.

 

Funkční řešení

Návrh samotné stavby vychází tvarově i velikostně z archetypu české kapličky za použití moderního tvarosloví. Kaplička chce splynout s okolím a poskytnout důstojné prostředí pro připomenutí tragické události vyhlazení. Je to místo pro rozjímání. Kaple má dvě tváře, jednu komorní, více uzavřenou a intimní a druhou společenskou, která slouží převážně pietním aktům a setkání veřejnosti ke společnému uctění památky. Je to tedy místo intimní k zastavení a zamyšlení, ale i místo shromažďovací. Je to kaplička uzavřená, ale i otevřená.

Stavba vychází z principu deskového oltáře. Vstupní dveře na celou výšku fasády se dají zcela otevřít a vyprávět příběhy, jak ty minulé, současné i ty budoucí (umělecky ztvárněný reliéf na vnitřní straně dveří) a nabízí možnost prodloužení kapličky o venkovní prostor pro společnou komemoraci. Krajina tak vstupuje do kapličky a poskytuje místo pro spočinutí na kamenných zídkách či na dřevěných lavičkách, instalovaných dle potřeby pro pietní akty.

Plastická ozdoba na vnitřní straně dveří, z které se stává vnější ozdoba při jejich otevření, vychází z plastických výzdob nástěnných maleb a deskových oltářů, používaných v křesťanství již od 2. století (hojněji pak v  14. a 15. Století).

Stavba má tři otvory: otvíravý vstupní portál a dvě okna směrované k oltáři z bočních stěn. Ve velkých otvíravých dveřích je symetricky umístěný menší otvor pro vstup. V levém výklenku jsou uloženy urny s ostatky zesnulých.

 

Koncepční řešení

Plocha kapičky s venkovním prostorem obehnaným zídkou odpovídá ploše stavební parcely č. 101. Rozměry samotné kapičky jsou 3,3m x 3,3m a vychází ze symboliky čísla 33, což je počet zázraků, které Ježíš Kristus vykonal a zároveň jeho nejčastěji udávaný věk.

Konstrukční řešení

Forma kapličky odpovídá použité konstrukci. Místní lomové zdivo je konstrukčním prvkem stavby a nejen jejím obkladem. Stavba je tedy nejen prostá, ale pokouší se i představovat pravdivý přístup je konstrukci. Výraz stavby je tedy dán požadavky na stavbu z kamene. Konstrukce střechy je dřevěná (nehoblované smrkové hranoly) s břidlicovou krytinou. Zvolené řešení se zároveň snaží o minimalizaci nákladů na stavbu.

 

Materiálové a barevné řešení

Interiéry jsou jednoduché, omítané (kletovaná omítka přírodní barvy), s  prostým církevním vybavením. Podlaha kaple je oproti terénu zvýšená, s kamennou dlažbou. Oltář je kamenný a je pravým středem kostela i daného místa (po otevření dveří), místem ke společné modlitbě.

vizualizace: Jan Pajurek (neoVISUAL)