Kongresové centrum

Praha
Vyzvaná soutěž: 2015
2. místo v soutěži
Autor: Marcela Steinbachová
Spolupráce na studii: Vít Holý
Grafika: Petr Babák
Mixér
• Podstata oživení kolosu z 80.let nespočívá v úpravě interiérů, ale hlavně ve vizi, jak se dlouhodobě pokusit zapojit tuto budovu do fungování města.
• Takto výlučnou polohu v centru nelze obhájit konáním kongresů, které se staví v současnosti spíše na okraji velkých měst.
• Jak lze vrátit městu daň za výjímečné místo a rozlehlou zastavěnou oblast?
• Co zde lze nabídnout i jiným návštěvníkům?
• Může se bývalý „Pakul“ stát laboratoří současné společnosti?
• Lze zde spolupracovat s vysokými školami či jinými institucemi?
• Může jeden ze sálů sloužit jako experimentální sál s výbornými akustickými vlastnostmi?
• Může být nová pro veřejnost otevřená restaurace či kavárna znovu vybavena dobovými křesíky s chromovanou konstrukcí a mohou si návštěvníci užívat zarámovaného výhledu?
• Budou naše děti obdivovat design a prvky z osmdesátých let tak, jak se to děje nyní s předchozím desetiletím?
• Mohla by být na střeše či na části střechy veřejně přístupná zahrada?
• Před budouvou pak letní živé kavárny a zahrádky s výhledem na Prahu?
• Proč by sem lidé měli či mohli chodit?
• Jak zde může vypadat současný život?
• Jak lze provoz budovy a její spotřebu přizpůsobit současným trendům ve společnosti?
• Lze zde propojit kongresy, vzdělávání, kulturu, služby, sport či jiné?
• Je možné se vůbec o takovémto řešení bavit?
• Můžeme navrhnout vzorovou úpravu dílčích částí budovy bez znalosti celku?

Koncepční návrh vybraných interiérů
Vycházíme z předpokladu, že je nutné zachovat v budově ducha doby, ponechat hodnotné a doplnit o nové, dílčí funkční prvky a tvořit dialog se současností. Náš návrh je jednoduchý a střídmý, doplňkový k výrazným dobovým prvkům v budově. Je to první výstřel do neznámé krajiny, kterou je třeba probádat jako celek a stanovit principy řešení založených na komplexních a technických znalostech. Předpokládáme rozdělení prostorů na různé etapy v návaznosti na celkové dlouhodobé řešení, tak aby provádění bylo možné pokud možno nezávisle na provozu ostatních částí objektu. Použité materiály jsou současné, dostupné, odolné a v zásadě neutrální a podporují dobový design. Vše nové je navrženo v kovu v bílé barevnosti.

Foyer
Foyer necháváme v zásadě beze změny, pouze očišťujeme a obnovujeme materiály (obklady a dlažby) a renovujeme či repasujeme zastaralé prvky (dveře, podhledy). Předpokládáme revizi stávajících zavěšené podhledů v nejnižší části, ale pouze v souladu s řešením exteriéru budovy, kde jsou použity tytéž prvky. Předpokládáme také technologické inovace jako nová svítidla LED s možností měnit barevnost světla a astmosféru, doplnění interiéru o možnost připojení audiovizuální techniky, revizi prostorové akustiky a jiných funčkních techologií v prostoru či výběr koncových prvků.

Chodba
V chodbě zachováváme stávající kamenné dlažby a obklady, které se přebrousí, ošetří a naimpregnují. Novým prvkem je podhled a obklad stěny z bílého tahokovu. Nad podhledem jsou umístěné všechny rozvody, nová svítidla LED s možností měnit světlené scény a příp. možnost umístit i akustické panely. Celý podhled je demontovatelný. Části podhledu či obkladu, které zakrývají funkční části instalací, jsou vyrobeny z otevíravých segmentů. Původní stěna z textilními obklady je nahrazena akustickými obklady zakrytými bílým tahokovem. Na podhled i stěnu je možné umístit orientační systém či příp. jiný vizuál dle požadavků nájemce.

Sál
Sál navrhujeme jako moderní a variabilní s kvalitní prostorovou akustikou, kterou je potřeba dospecifikovat zadáním. V sále měníme podlahu, navrhujeme zde 3mm cementovou stěrku, která je na přání zákazníka překryta barevným či neutrálním kobercem. Nad podhledem předpokládáme akustické panely, svítidla LED technologií s možností měnit světlené scény a jiné instalace a rozvody. Stěnu s výčnělky a nikami obkládáme akustickým obkladem zakrytým rovněž tahokovem a sjednocujeme do jedné linky. Nabízí se možnost instalovat na tuto stěnu či z podhledu snadno odnímatelný vizuál nájemce.
Všechny nové prvky jsou ocelové v bílé barevnosti a jasně se odlišují od původního dobového designu svou lehkostí, zároveň však ducha doby neruší a podporují ho.

Vizualizace: Adam Wlazel