Parkovací dům u KD Družba

Klatovy
Soutěžní návrh: 2009
Autoři: Marcela Steinbachová, Martin Rusina
Spolupráce: Martin Hart, Anežka Martínková

Parkovací dům do Klatov je v našem pojetí stavba účelná a ekonomicky přiměřená. Chová se jako městský dům, který sousední domy spojuje, je vstřícný pro obyvatele města. Základním principem je prostorově úsporné řešení s rozposunutými úrovněmi, spojenými rampami, které s výhodou využívá terénního rozdílu na pozemku. Stavba je založena na železobetonovém skeletu s bezprůvlakovými deskami. Fasádu tvoří mezi stropy napnuta různobarevná lana, vytvářející proměnlivý jemný ornament. Lana zároveň tvoří zábradlí jednotlivých pater.

Vizualizace: Anežka Martínková