Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích

Hostomice
soutěžní návrh: 2010
odměna
Autoři: Martin Rusina, Marcela Steinbachová, Miroslav Holubec
Spolupráce: Eliška Kosová

1 2 3 4 5 67 8 910  1112 13 14 15

STAV

Malé venkovské městečko, velké náměstí s neudržovaným a zarostlým parkem. Chybějící domy. Rušné silnice a křižovatka, omezená možnost pohybu chodců. Nejednotné a navyhovující povrchy.

NÁVRH

Obytné náměstí. Jednotná plocha náměstí je místem společenského soužití - oslav, odpočinku, dialogu, kulturních i sportovních akcí. Slouží místním, ne autům. Stromy pročištěny. Místo aleje volný rastr stromů. Doplněny chybějící domů na náměstí. Budovy hasičárny a pošty upraveny pro městskou halu a další funkce. Obnovené historické stopy rybníků v dlažbě. Nový mobiliář (kašna, pumpa, altán atp.) umístěný na základě geometrického rastru.