Zastupitelský úřad ČR ve Tbilisi, Gruzie

Tbilisi, Gruzie
Soutěžní návrh: 2001
Autoři: Marcela Steinbachová, Martin Rusina

1 2 3 4 5  6  7 8
Stavba je navržena jako solitér na pozemku ze železobetonu (vzhledem k možným výskytů zemětřesení). Na severní i jižní fasádě se tento princip projevuje jako vertikály, boční fasády jsou tyto přiznané betonové desky s otvory pro okna. Tento stěnový princip zároveň zrcadlí funkční dělení prostorů uvnitř domu (veřejné prostory, prostory rezidence, administrativa). Příjezdová část pozemku je od rozsáhlé zahrady oddělena otáčivými širokými vraty. Severní fasáda je vyplněna kopilitem, jižní je prosklená s dřevěnými výplněmi a otočnými slunolamy. Zahrada navazuje na konstrukční systém stavby.

Vizualizace: Martin Rusina