dům na náměstí v Chocni

Choceň
Vyzvaná soutěž: 2015
1. místo v soutěži
Autor: Marcela Steinbachová
Spolupráce na studii: Vít Holý, Zuzana Grešová
Rekonstrukce domu v Chocni na Tyršově náměstí si klade otázku, jak lze městu navrátit kouzlo a život, který je v současnosti soustředěn mimo centrum. Dům v Chocni z druhé poloviny 19.století, který byl v roce 1939 nevhodně přestavěn, je zrenovován jako městský dům, který souzní se svým okolím a snaží se přispět městu a jeho rozvoji. Dům by měl sloužit provozu potravin. Fasáda do náměstí je opatřena drobným okrasným listovým ornamentem a novými otvory, které vychází z původních oken 19. století. Zvolený ornament navazuje na historii Chocně, kde byl tradičně zastoupen tkalcovský průmysl a zpracování lnu. Dům na náměstí je vstupním prostorem s prodejnou, na který navazuje prodejna samoobsluhy, sklady a zásobování. Urbanistické řešení dostavby reaguje na úzkou parcelaci domů na náměstí rozdělením požadovaných funkcí do oddělených objemů: původní dům (měšťanský dům s oddělenými funkcemi), prodejna (jednoduchý halový objekt) a sklady (utilitární plochy), integrované do konstrukce stávající palírny. Každý z objektů je postaven podle potřebné výšky a požadavků na odvětrávání, chlazení a vytápění. Přechod mezi domem a halou supermarketu je prosklený s vestavěnými atrii pro venkovní posezení.

Vizualizace: Adam Wlazel