Česká divadelní fotografie

Praha - Obecní dům
Vyzvaná architektonická soutěž: 2017
Autor: Marcela Steinbachová
Spolupráce na studii: Vít Holý
Vyhlašovatel: Institut umění - Divadelní ústav a Divadelní oddělení národního muzea v Praze

Návrh řešení spojuje jak téma divadla a scénického působení, tak téma fotografie. Do reprezentativního sálu umisťujeme scénografický objekt, zvětšený fotoaparát, který nabízí výstavní prostor pro umístění citlivých fotografií i objektů. Do prostoru se vstupuje hlavním vchodem i z boku. Objekt je instalovaný mírně nad stávající dřevěnou podlahu sálu a to formou nožiček a minimalizuje se tak uchycení do stávající podlahy. Objektiv vestavěného černého fotoaparátu směřuje do zvýšené zadní místnosti, kterou je možné oddělit červeným divadelním závěsem (oponou). Zde se nachází projekce, prostor pro přednášky atd.

Vizualizace: Vít Holý