Obecní dům a radnice v Ďáblicích

Praha - Ďáblice
Vyzvaná soutěž
Autor: Marcela Steinbachová
Spolupráce na studii: Dita Mrázková
Okrajová oblast Ďáblic má sloužit výstavbě Obecního domu i budoucímu rozvoji . Návrh řeší možnost vytvoření veřejných ploch (náměstí) i urbanismus okolních částí v několika etapách. První fáze předpokládá vybudování hlavního objektu, kde se kromě kanceláří, pošty a zdravotnického zařízení nachází i sál pro kulturní účely. Urbanismus oblasti i tvář Obecního domu je inspirována kontextem starých Ďáblic, které tvořily původně převážne uzavřené statky. Vzhledem k omezeným financím byl objekt navržen jako přízemní s převýšenou fasádou do náměstí. Hlavním motivem domu jsou obloukové otvory, které do místa na okraji Ďáblic přinášejí velkorysost a charakteristiku, vytvářejí kontext místa. Sál je navržen s nepravidelnou (chlebovitou) klenbou s možností prodloužení prostoru do náměstí. Předpokládala se spolupráce s výtvarníkem Ivanem Kafkou a umístění jeho instalace z větrných rukávů. Náměstí bylo tvořeno z dubových prken s prvky jako jsou lavičky a vodní prvek.

Vizualizace: Adam Wlazel