Cena Petra Parléře 2008: Cheb - Kostelní a Kasární náměstí

Cheb
Soutěžní návrh: 2008
Autoři: Marcela Steinbachová, Martin Rusina
Spolupráce: Marek Sivák, Tomáš Cendelín, Anežka Martínková

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10
Návrh se snaží historicky cenné a dnes neucelené centrum města Cheb nově definovat, zahustit a oživit. Relativně velkou a nedefinovanou plochu pod kostelem navrhujeme vymezit novostavbou kulturního charakteru a navázat tak na původní historickou stopu jezuitských kolejí. Vznikají tak dvě jasně určená náměstí s vlastním charakterem: intimní Kostelní náměstí s paprskovitě dělenou žulovou dlažbou, ke které se novostavba chová jako dvoupatrový dům a nové živé Kasární náměstí pod kostelem, pro něž je novostavba domem určujícím a ke které se náměstí vztahuje. Novostavba dodává i dnes chybějící ohraničení baroknímu schodišti. Dlažba na náměstí je navržena jako pokračování stávající dlažby u barokního schodiště, jež zároveň vychází i z městského znaku Chebu. Náměstí je pojato jako jedna kontinuální plocha s vymezenou komunikací. Součástí návrhu je i umístění sochy před nově navržený kulturní a vzdělávací objekt. V rámci studie města Cheb vznikl i zastavovací plán centra.