Knihovna nové české architektury

Návrh expozice čs. pavilonu pro 12. bienále architektury v Benátkách
Benátky, Itálie
Soutěžní návrh: 2009
Autoři: Ondřej Císler, Karolína Jirkalová, Marcela Steinbachová, Martin Rusina

1 2 3 4

Expozice měla mít formu živé knihovny – systém prostupný mnoha směry a rovinami. Pavilon by zaplnily regály s architektonickými modely realizovaných i nerealizovaných staveb. Knihovna je vnímána jako instrument, metoda, jak tuto architekturu poznat, postihnout a interpretovat. Knihovna otevírá i hlubší ponor pro ty, kteří se z jakéhokoli důvodu chtějí o nové české architektuře něco dozvědět. Součástí instalace mělo být odpočinkové místo, čítárna, která by nabídlo pohodlné sezení, výhled na modely a také knihy a časopisy ke čtení a prohlížení. K dispozici by byly také knihovnické schůdky a žebříky.