Revitalizace městské třídy ve Žďáru nad Sázavou

Žďár nad Sázavou
Soutěžní návrh: 2017
Autor: Marcela Steinbachová
Spolupráce na studii: Vít Holý
Spolupráce na dopravním řešení: Tomáš Cach
Investor: město
Cílem návrhu je propojit rozdílné části města do vizuálního i funkčního celku v souladu s historií, současností i budoucností města a podnítit rozvoj veřejného prostoru s charakteristickou atmosférou i detailem.
Žďár byl v 19. stol. kompaktní město, obklopené pásem zeleně a vodními plochami. Do centra se paprskovitě sbíhaly polní cesty, které jsou ještě nyní v současnosti patrné v pozici božích muk, v dělení pozemků i v umístění dochovalých vzrostlých stromů, které lemovaly tyto původní cesty. V návrhu využíváme pozůstatky historie místa a vytváříme současnou městskou třídu s odstupňovanou náladou i atmosférou od nádraží směrem k náměstí.
Třída začíná na nádraží, které vytváří malé náměstí vymezené novou stavbou se službami a přilehlou odpočinkovou zahradou pro čekající. Stávající okruh zůstává původní (nutno řešit v celkovém řešení dopravy města) s úpravou chodníku a uměleckým zpracováním středu. Nádražní ulice pokračuje zdvojnásobeným stromořadím (čtyři řady, nově alej buků) s oddělenými pruhy (zelenými pásy) pro všechny účastníky (oddělená pěší, cyklo a motorová doprava jako např. Ring ve Vídni). Na chodnících počítáme se stávající žulovou dlažbou do vějíře. Navrhovaná alej má svůj vnitřní prostor, zdůrazňuje důležitost a směr cesty a poskytuje specifickou a vstřícnou atmosféru. Vjezdy z bočních komunikací jsou zvýšeny na úroveň chodníků s omezením rychlosti. Cyklista má na těchto křižovatkách přednost před automobilem. Travnaté plochy kolem panelových domů na západní straně jsou ohraničeny specifickou hrou se žulovými masivními zídkami a obrubníky, které utváří charakteristický detail pro jednotlivé místo. Východní část navrhujeme doplnit o několikapatrové bloky domů či doplnit stávající vymezené bloky, tak, aby dotvořily stávající situaci a dodaly místu charakter třídy. Mobiliář v této části je převážně technický, uliční. Ve východní části obnovujeme jednu z původních úvozových cest jako klidnou alternativní pěší cestu (lámaná žula), vedoucí podél školy k nově vzniklé vodní ploše v parku. Oddělením úvozové cesty od ulice Nádražní vzniká zelený trojuhleník (polní charakter extenzivní zeleně), na který navazuje nízký zahradní objekt s veřejnou funkcí (komunitní centrum, kavárna, galerie atd.), nový objem zástavby (instituce či polyfunkční domy) a doplnění zeleného pásu města. Mobiliář je zde parkový. Stávající okruh v křížení Nádražní a Strojírenské je zklidněn do miniokružní křižovatky (přednost zprava). Třída pokračuje navrhovaným vstupem (branou) do kompaktní zástavby, ve formě nového kamenného mostku s atypickým osvětlením, zídkami a schodišti (žula). Pod mostek ústí nově navržená vodní plocha (rybník s dřevěným platem) která navazuje na původní pozici potoka (v současnosti sveden v potrubí v parku). V parku je navržen pohodlný mobiliář a je zde umístěn památník. Mostek elegantně řeší různé úrovně parků a spojuje je do smysluplných celků, je branou do města. Za ním pokračuje kompaktní zástavba zklidněné jednosměrné obslužné komunikace s charakterem obytné zóny, s vymezeným parkingem a chodníky, lemovaná na každé straně stromořadím. Dláždění ulice je v jednotném materiálu (světlá štípaná žula 10x10cm). Vzor je inspirován městkým znakem (různé směry diagonál) a navazuje na dělení parcel domů. Přes zvýšenou křižovatku v ulici Husova plynule navazuje pěší zóna sdíleného prostoru živého chodníku s doplněným stromořadím a umístěním předzahrádek. Cyklisté jezdí v obou směrech ve střední části. V místě pohledových fasád či restauračních zahrádek jsou vynechány stromy a prostor tak vytváří malá náměstí. Lampy využíváme v této části stejné jako na náměstí a sjednocujeme tak třídu i plochu náměstí do smysluplného celku.
Materiály mobiliáře: žárový pozink, hliníková slitina, nerez, dřevo lakované bílé, litina
Vizualizace: Vít Holý