Revitalizace příjezdových a vstupních prostor lázní Aurora v Třeboni

Třeboň
Soutěžní návrh: 2017
3. místo v soutěži
Autor: Marek Barták, Marcela Steinbachová
Spolupráce na studii: Vít Holý
Investor: lázně Aurora
Návrh revitalizace posiluje celkovou identitu, jedinečnost a význam třeboňských Lázní Aurora. Vstupní prostory lázní jsou navrženy velkoryse a jednotně v souladu s konceptem venkovních ploch. Řešení se snaží podpořit jednoduchost původního návrhu ze 60. let současnými prostředky a vytváří soudobý a flexibilní prostor. Prosklená vstupní fasáda vytváří přívětivější a přehlednější prostor a propojuje interiér s exteriérem. Velkorysý prostor haly s kruhovým světlíkem a denním světlem je přehledně členěný a vytváří jednoduché, atraktivní prostředí pro příchod, odbavení i odpočinek. Hala působí čistě, přehledně, pohodlně, přívětivě a jednoduše. Odpočinkové a čekací zóny jsou vymezené do třech různých oblastí s různou atmosférou sezení (např. intimní zóna se stojacími lampami u fasády).

Vybrané trvalé a funkční materiály (kámen, sklo) odpovídají funkci objektu a podporují čistotu, hygienu i estetický požitek. Vstupem do objektu získává návštěvník první dojem z nabízených služeb, které budou přívětivé, dobře organizované, přehledné a povedou k zlepšení zdraví návštěvníka i estetickému působení interiérů i okolní přírody.
Základem řešení venkovních ploch je vhodné umístení částečně podzemního parkingu poblíž hlavnío opbjektu a úprava parkových ploch, kde je navržena okrasná vodní plochu v těžišti nástupního prostoru. Důležitým momentem návrhu je okružní pobytová promenáda kolem vody, nabízející pohled na okrasnou vodní hladinu s večerně nasvícenou fontánou. Jednoduše zatravněné meziplochy budou prostorem pro kultivaci a doplnění stávajícího skeletu vzrostlých dřevin do tzv. ostrovních formací.

Hodnocení poroty: Porota ocenila mimořádně zdařilé řešení interiéru vstupních prostor. Díky práci se světlem a dispozičnímu uvolnění prostoru autor dosáhl velkorysého, reprezentativního a současně střídmého vyznění vstupní části, která svým charakterem citlivě navazuje na kvalitu původního objektu ze 70. let 20. století a přináší vysokou architektonickou úroveň. Porota si uvědomuje, že dosažení tohoto nevšedního a silného účinku představuje relativně vyšší stavební náklady, které jsou v tomto případě zcela odůvodnitelné. Provozní uspořádání vstupní části je celkově navrženo velmi zdařile, pouze umístění guest relations do hlavní lobby není zcela vhodné. V části interiérového řešení tento návrh přináší jedinečnost, originalitu a atraktivitu, kterou vyhlašovatel i porota od soutěže očekávali. Naplňuje soudobé trendy a přístupy k prostředí lázeňské péče.
Vizualizace: Michal Nohejl