Cheb – Centrum historických krovů

Cheb
Architektonická soutěž: 2021 (odměna)
Autor: Marcela Steinbachová
Spolupráce na studii: Veronika Tichá
Vizualizace: Marie Harigelová, Jan Mojka, Anna Tokareva
Vyhlašovatel: Nadační fond Historický Cheb

 

Přeměna dvou historických budov (bývalé zbrojnice a sýpky) na středoevropské centrum krovů vychází z požadavku na zachování autenticity dochovaných staveb i jejich různě starých prvků a citlivě je doplňuje novým funkčním řešením i současnými prvky. Prostory jsou nově bezbariérově propojeny výtahem, novými schodišti a průhledy. Původní elementy z různých období jsou ponechány nejen jako konstrukce ale i jako exponáty, které jsou součástí výstavy.

Zásadní obnova je v místě vestavby, kde je navržen hlavní vstup do výstavní části a kde je prostor očistěn a doplněn o obslužné funkce. Ostatní přidané funkce jsou spíše „neviditelné“ a jsou integrované podél štítových stěn. Prostory zbrojnice a sýpky tak zůstávají plně využitelné pro instalace a skladování jako tomu bylo v minulosti.

Jednotlivá patra i různé náplně lze navzájem propojovat či oddělovat. Ve zbrojnici je umístěna instalace modelů krovů, která je lehká a levituje  v prostoru tak, aby vynikl charakter stavby i modelů. Interaktivní výstava v podkroví zbrojnice vychází z hologramových projekcí a může být atraktivní pro všechny zájemce. V sýpce je navržena tesařská dílna, přednášková místnost a patra materiotéky, která lze propojovat zasklenými pochozími průhledy a přivádět do prostorů více světla. V podkorví je umístěna nová ocelová lávka se schodištěm, která prochází až do podkroví zbrojnice.